HADO Norge blir medlem av NSCC.

29.11.2022

Hvem er NSCC ?
(Norwegian Smart Care Cluster)

På hjemmesiden deres står det følgende:

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status. Vi har mer enn 270 medlemmer fra hele landet. Hovedkontoret ligger Stavanger, og vi har avdelinger i Bergen og Grimstad. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer.

Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.

Vår visjon er "Generating impact through smart care solutions" og vårt formål er "å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse og omsorgstjenester."

om NSCC -

I arbeidet med å promotere HADO i Norge, får vi ofte spørsmål om vi har tatt kontakt med helse og omsorgstjenesten. Flere av de som har testet HADO, mener det ville vært et fantastisk velferdstilbud, men ser også flere bruksområder innen helse og omsorgstjenesten.

Derfor tar vi steget videre, og blir medlem av NSCC.

Vi har allerede fått kontakt med aktører i helsetjenesten og er i dialog rundt bruksområdene til HADO.

Vi er veldig takknemlig for denne muligheten og vil gjøre det vi kan for å være et engasjert medlem av NSCC.