Nytt forbund på vei

18.01.2022

Hado Sport blir betegnet som en techno sport, men også en e-sport. Er det en idrett eller er det e-sport. Det er derfor blitt bestemt at det må lages et forbund, for sport i kategorien techno sport. 

Det nye forbundet heter Norges t-sportforbund:

Norges t-sportforbunds formål er å fremme t-sporten, herunder Hado AR Sport og annen sport som faller under dette. Samt representere t-sporten nasjonalt og internasjonalt. Norges t-sportforbund er en sammenslutning av alle Hado AR sport lag, klubber og avdelinger, samt lignende som organiserer t-sport. Norges t-sportforbund kan organisere t-sportlagene i særkretser/regioner. 


Her finner du: 

 Norges t-sportforbunds hjemmeside


Flere flinke, kjente personligheter har skrevet om denne sporten, men jeg har valgt å vise dere Bernard Marr.  Marr er en kjent futurist, bor i England og var rangert av LinkdIn som en av de 5 beste forretnings influencerne i verden.

HADO: The Amazing Ways Augmented Reality Is Changing Sport

https://bernardmarr.com/hado